"Miljøzoner tvinger os til at tænke over det – har sløjfet 15 biler pga miljøzoner i Aalborg."

"Godt at Hjørring Kommune tør anvende knust beton."

"Klimaet fylder noget, men ikke så meget. Så længe man kan købe kvoter er det svært at gøre noget."

Ingen citater men enighed om at elbiler overtager marked på sigt og om at vi skal blive bedre til at genanvende. Der var desuden enighed om udfordringerne som bl.a. består i manglen på lade-standere i kommunen, manglende anhængertræk på elbiler (batterierne ikke gode nok) og at de skal være ladet op 50% før de kan repareres og at det er en stor investering at blive elbil-mekaniker, både maskinerne og uddannelsen

"Økologi er ikke vigtig i Nordjylland – vi er lidt bagefter."

"Det er en bevægelse og vi er ikke så meget konkurrenter på denne dagsorden."

"Det må ikke være skyld og skam, så kobler folk sig af."

"Forbrugeren skal også have en bevidsthed, så man kan træffe en fælles beslutning."

"Vi skal finde de realistiske løsninger for ’ingen går ud på savannen alene og bliver ædt’."

Borgerne:

"Vi vil gerne have lov til at rejse – også med arbejde. Klimakompensation er ikke vejen at gå."

"Vi synes, at klima-familiesamtalen er et godt initiativ. Vi vil gerne have, at kommunen går forrest på bæredygtighed. Sådan starter al god ledelse. Kommunen skal selv gøre det, som man gerne vil have borgere og virksomheder til at gøre."

"Vi vil gerne vise det landbrug frem som vi har – et morten Kock landbrug er noget som man har ved siden af" 

"Der burde være flere skraldespande." 

"Ja, og man burde skulle sortere affald overalt: på gader, i skoler og på arbejdspladser. Og så skulle vi alle tænke i flere genanvendelige ting, som f.eks. vatrondeller, der kan bruges 3 gange."

 

Politikerne:

Per Hyldig (DF): "Selvom Jørgen (SF) og jeg er modsætninger rent politisk, så tænker jeg faktisk ikke, at vi er ret forskellige, når det kommer til klimaområdet. Der er rigtig meget, vi er enige om.”

Jørgen Bing (SF): "Klimamiddagen er en god måde at få viden om hvad borgerne i Hjørring Kommune faktisk tænker omkring klimadagsordenen, og det giver os god inspiration til hvordan vi sammen i Hjørring Kommune skal bidrage til at løse klimadagsordenen.”

Ole Ørnbøl(S): "landmændene er det største naturforvaltere vi har."

Ingen citater men enighed om at der kommer til at ske ændringer over de næste år. Der stilles dog fortsat spørgsmålstegn ved om det er køerne og landbruget der udgør et problem. Erhvervet er klar til at imødekomme de ønsker der kommer fra samfundet – hvis de betales for det. De driver en forretning skal give overskud. Lysten til at dyrke alternative afgrøder (plantebaseret kost i stedet for animalsk) er begrænset af afsætningsmulighederne. Erhvervet føler at det er svært at komme ind på markedet via de store detailkæder, og endnu sværere at fastholde aftalerne til en fornuftig afregningspris.

"Vi skal have virksomhederne til at fortælle de historierne."

"Start med energien – tag de lavt hængende frugter først."

"Plast er ikke dårligt, det er et spørgsmål om hvad det er lavet af, men kapaciteten er der ikke endnu."