Du kan her læse om alle de forskellige klimainputs vi har fået mens vi har været i gang med at udarbejde klimahandlingsplanen. Alle inputs er anonymiserede.