For DK2020-fans

Hjørring Kommune valgte i 2020 at tilslutte sig DK2020 samarbejdet om at udarbejde en lokal klimahandlingsplan. Når man vælger at være en del af DK2020 formatet betyder det også at vi skal opfylde kravene i 'Climate Action Planning Framework' (CAPF). Det er et sæt krav som er udarbejdet af C40, det er også C40 som, udover byrådet, godkender Hjørring Kommunes klimahandlingsplan.

CAPF indeholder krav til elementer som den lokale klimahandlingsplan skal indeholde. CAPF indeholder ikke et format krav, derfor er vores primære plan den hjemmeside som du besøger lige nu

DK2020 er i bund og grund en metode som kommunerne kan bruge til at arbejde med klima og klimatilpasning. Metoden hedder: CAPF = Climate Action Planning Framework

Metoden er udviklet af C40 som er en organisation som er dannet af de største byer i verden. Når metoden nu er udviklet af og for de største byer i verden, er det ikke alt som lige passe til en landkommune i det nordlige Jylland. Men alligevel giver metoden en god systematik til klimarbejdet.

Ved at indgå i projektet forpligter kommunen sig også til at opfylde Parisaftalen - om at reducere drivhusgasserne med 70 % inden 2030 og være klimaneutral i 2050. (reduktionerne er målt ud fra niveauet i 1990

Hjørring Kommunes klimaplan er primært denne hjemmeside. Men vi har selvfølgelig også udfyldt CAPF skemaet og udarbejdet en masse tekniske bilag. Alle disse dele kan findes herunder. 

 

 

Her er de bilag som er en del af Hjørring Kommunes klimahandlingsplan 

 

Bilag 2.1 - opfordring 1

Bilag 2.2. - opfordring 2

I forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen, Drejebog for Hjørring og Den Store Klimarejse har vi afholdt et bredt udvalg af forskellige arrangementer med klima som det bærende tema. Arrangementerne foregik primært i januar og februar måned 2022, og missede du et spændende møde eller vil du bare gerne gense et møde, du var med til, kan du finde dem her.