Sorter din affald

En af de letteste måder du kan hjælpe klimaet er at sortere dit husholdsaffald. Hjørring Kommune hjælper dig med dette med affaldscontainere med mærker der fortæller dig præcist vad der skal i hver container.

Hjørring Kommunes klimaplan stræber efter at borgerne skal sortere i 10 fraktioner ved deres egen bolig eller tæt på. Det lyder af meget, men i dag I dag sorterer kommunens borger allerede i 8 fraktioner (rest-mad-plast-metal-papir-pap-mad og drikkekartoner-farligt affald) og til efteråret tilføres tekstil. Mens glas, den sidste fraktion, stadig indsamles i bobler tæt på boligen.

Og det er vigtigt at man følger det og fx ikke smider madaffald i restaffald. Grunden til dette er at madaffald typisk har højere vandindhold. Når det iblandes restaffald, der køres til Nordværks energianlæg, hvor det energiudnyttes til fjernvarme og elektricitet ved forbrænding, brænder det langsommere og bruger mere energi under forbrændingen. Mens madaffald sendes til et forbehandlingsanlæg, hvor plast og andet frasorteres, inden affaldet kan omdannes til biogas og gødning. Derfor er det vigtigt dit affald ryger i den rigtige container.