Det kan du selv gøre

Danmarks globale forbrugsudledninger fordelt på 10 af de mest udledende forbrugskategorier. Offentlig sektor inkluderer udledningerne fra social og sundhedsvæsen, undervisning og andre offentlige tjenester (forvaltning, forsvar mv.). Billedet er fra Concito

En gennemsnitlig dansker skal spare 10 tons CO2 om året!

Danmarks klimaaftryk pr indbygger er blandt verdens største med gennemsnitligt 13 ton CO2 per indbygger, hvilket er cirka det dobbelte af en gennemsnitlig verdensborger. Den globale udledning skal halveres inden 2030, det betyder at den gennemsnitlige verdensborgers udledning skal ned under under 3 ton CO2 i 2030 for at opfylde Parisaftalens 1,5 graders-målsætning. 

Det kan umiddelbart virke som en umulig ambition. Det er svært at finde ud af, præcist hvad man selv, som den individuelle borger, som kommune og som nation kan gøre for at hjælpe klimaet. 

De mest udledende forbrugskategorier er transport, fødevarer, offentlige tjenester, el og varme samt boliger. Mange af de kategorier kan vi faktisk selv påvirke, og vi kan lave ændringer der nedsætter vores CO2 udledning, ambitionen er ikke umulig.

Derfor har vi her, samlet en masse forslag til ændringer du selv kan lave; små ændringer du sikkert knap mærker i hverdagen og større ændringer, der måske kræver lidt tilvænning, alle sammen ændringer der hjælper, mange bække små...

Kom i gang med din personlige klimahandling

Vi har her samlet nogle eksempler på ting som du selv kan gøre for at minmere dit CO2 aftryk

De mindre ændringer er f.eks. ændring af madvaner eller at lade græsset gro. De lidt større ændringer kunne være at omlægge græsplænen til en nyttehave eller være med i en delordning. De store ændringer kræver måske lidt mere, det kunne være at få klimasikret din bolig eller skifte bilen ud.

Gå på opdagelse i de mange muligheder. Vælg 1 ting at gå i gang med, for ændre vi for mange vaner på en gang bliver det ofte som nytårsforsættende, de er glemt ret hurtigt. Har du nye tips, som du synes skal på så kontakt os endelig. 

Vidste du?

 • …at 70 procent af den globale CO2-udledning kan spores tilbage til hjemmet og vores forbrug?

   

   

 • …at vores gennemsnitlige klimaaftryk skal helt ned på 2-2,5 ton inden 2030 og helt ned på 0,7 ton inden 2050 – hvis vi vel og mærke skal holde os inden for Parisaftalens målsætning? Vi danskere udleder i dag hver især i gennemsnit 17 ton om året, så vi står altså overfor noget af en reduktionsopgave de kommende år.

   

 • …at Danmark i dag er på en 7. plads på listen over verdens mest CO2-udledende lande pr. indbygger? Med 4,5 ton CO2 om året er forbrugsvarer den kategori, der fylder mest i den enkeltes samlede CO2-regnskab.

   

   

 • …at klimaforandringerne også i høj grad vil ramme Danmark? Danmark ligger lavt, og vi har meget kyst - det betyder at de globale havvandsstigninger vil være noget, vi høj grad vil kunne mærke. Desuden vil stigende temperaturer på kloden også betyde, at vi i Danmark får et markant vådere og vildere vejr.

   

 • ...at vi i det første halvår af 2020, hvor hele det globale samfund gik i dvale på grund af Corona, oplevede en CO2-reduktion på 8,8 procent? Det svarer nogenlunde til de årlige reduktionsprocenter, vi skal op på, for at holde temperaturstigningerne på under 1,5C.

   

   

 • …at hvis alle i verden levede og havde et forbrug som danskerne, var det samlede, forsvarlige forbrug af jordens ressourcer på et år allerede opbrugt den 28. marts?

   

   

 • …at vi er verdensmestre i vind. I 2019 dækkede de danske vindmøller, hvad der svarer til 47,2 pct. af det danske elforbrug?

   

   

 • ...at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimalove? Vi fik i 2019 en bred politisk aftale om, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2030 - det placerer os som et af de lande, som er mest ambitiøse, når det kommer til reduktion i vores klimaaftryk.

   

   

 • …at plastik fra et klimaperspektiv faktisk kan være en god ide? Plastik beskytter ting og mad og forlænger holdbarheden markant. En banan i plastik kan holde sig to uger, en banan uden plastik højest et par dage. Det gælder for mange grøntsager og frugter. Og det er faktisk langt værre at smide mad ud end at bruge lidt plastik, hvis man ser på det samlede CO2-aftryk. Det er i dag kun 1 procent af det samlede klimaaftryk på fødevarer, som kommer fra emballage og herunder plastik. Men det er stadig vigtigt at huske at sortere den brugte plastik, så det kan blive genanvendt.

 • …at elbiler udgør et markant bedre klimavalg end benzin- og dieseldrevne personbiler? Det gælder, når de kører på vejene, og når man sammenligner dem i et livscyklusperspektiv – altså deres samlede klimaaftryk fra de produceres, til de destrueres. Faktisk er elbilens samlede klimabelastning halvt så stor som ved en almindelig benzin- eller dieselbil.

   

 • ...at det er i selve produktionen af ting og sager, at langt den største CO2-udledning ofte sker? Eksempelvis står selve produktionen af en mobiltelefon for op til 95 procent af dens samlede CO2 udledning. Hvis man har sine ting i lang tid, kan altså gøre en forskel for klimaet.

   

 • …at vi i dag spiser 52 kilo kød om året i gennemsnit? Vi skal helt ned og spise maksimalt 5 kilo kød om året, hvis vi skal holde os inden for rammerne af Paris-aftalen.

   

   

 • …at vi smider en tredjedel af alt den mad, der bliver produceret ud - det er en masse spildt CO2, der ryger lige i skraldespanden?

   

   

 • …at knap 70 procent af klimaaftrykket, når mad skal fra jord til bord, sker ved selve produktionen af fødevarer, og kun omkring 1 procent af den negative klimapåvirkning kommer fra emballagen?

   

   

 • …at omkring 40 procent af alt tøj, som købes online, bliver sendt retur, hvilket koster CO2 i spildt emballage, spildt transport og spildt data i form af den tid, du har surfet på nettet?

   

   

 • …at hvis du køber 10 roser én gang om måneden i et år, som er dyrket i et opvarmet drivhus og som er fløjet ind, så løber det op i 600 kilo CO2, hvilket svarer til at rejse til Paris tur-retur?

   

   

 • …at cement står for omkring 5 pct af de samlede globale CO2-udledninger - og at udledningerne fra CO2 faktisk overstiger de samlede udledninger fra luftfart?

   

   

 • ...at vi i Danmark, hvis alle sorterede alt husholdningsaffald frem for at sende det til forbrænding, ville spare 589.000 tons CO2 om året?

   

   

 • …at solenergi er en fuldstændig CO2-neutral energikilde, og at 70 pct af Danmarks elforbrug kan blive dækket af solceller, hvis nok boligejere vælger at installere solceller?

   

   

 • …at et solcelleanlæg kan tjene sig selv hjem efter et par år og samtidigt holde op til 30 år med gratis, klimavenlig el?

   

   

 • …at din have kan give dig klimaaflad, hvis du dyrker den efter klimavenlige principper?

   

   

 • …at biler, lastbiler, fly, tog og skibe er ansvarlige for i omegnen af 25 procent af Danmarks samlede CO2-udledning - og at over 95 procent af vores transport er baseret på fossile energikilder?

   

   

 • …at din pensionsopsparing kan være en klimabombe? Har du 200.000 kroner stående i et pensionsselskab, kan det svare til CO2-udledningen fra op til 21 biler på vejene et helt år. Der investeres nemlig i både olie, kul og gas, medmindre dit pensionsselskab har en klimaprofil.

   

Kilde: Klimaguiden, Politikens Forlag.