Mød Klimapartnerne

I Hjørring Kommune indgik vi i 2022 de første Klimapartnerskabsaftaler mellem kommunen og lokale virksomheder og foreninger.
Partnerskabsaftalerne er en vigtig del af klimahandlingsplanen, og er med til at skabe et netværk hvor viden og erfaringer kan deles. Vi skal i fællesskab nå kommunens ambitiøse målsætning, der med hele 86% CO2-reduktion i 2030, overstiger Parisaftalen. 
Partnerskabsaftalerne varierer, men ens for dem alle er dog, at man forpligter sig på et øget samspil mellem organisationer og myndighed, med særligt fokus på bæredygtighed, klima, klimaforandring, omstilling til vedvarende energi og fremtidens arbejdskraft. 

Vores Klimapartnere er meget forskellige, og udgøres af både virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner.
Hjørring Kommune er enormt glade for, og stolte af vores partnerskabsaftaler, da vi som kommune ikke kan nå vores klimamål alene. 

Herunder kan du klikke på vores klimapartnere og læse mere om dem, samt hvad de hver især gør for klimaet i deres dagligdag. 
Du kan ligeså læse nogle af de forskellige partnerskabsaftaler herunder, hvis du ønsker et mere konkret overblik over hvad de enkelte aftaler går ud på.

Se mere om vores klimapartnere

Klik på logoet og find ud af mere om hver enkelt klimapartner. Du finder enten et link til en hjemmeside eller et mini portræt

Klimapartnere på vej

Andre vi samarbejder med om klimaarbejdet