UCN er langt fremme i den grønne omstilling.

En inspirerende samtale med Bygnings- og servicechef ved UCN, Peder Normann Pedersen, Service- og driftskoordinator Torben Munk Hansen, og Bygningskoordinator Niels Peter Rasmussen, gjorde det endnu mere klart for os ved Hjørring Kommune, at UCN Hjørring er en institution der tager den grønne omstilling meget seriøst, og som undersøger alle muligheder for konstant at udvikle sig inden for området.

Publiceret 23-01-2024

Samtalen begyndte med en god snak om energioptimering, samt hvilke tiltag de har indført for at nå det mål som Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat om, at UCN skal reducere deres energiforbrug med 10% fra 2020 til 2030. Her fortæller Peder at de allerede har nået målet og mere til, og det må siges at være enormt imponerende. Men reduktionen har kun været mulig fordi Peder og hans kollegaer har kæmpet for at energioptimere alle de steder det har været muligt.

Et CTS-anlæg har været et af de tiltag der har gjort rejsen mod et mere grønt energiforbrug muligt. Anlæggets funktion er at være med til at styre ventilation, lys og temperatur, men også overvåge forbrug. Netop overvågningen af forbruget har været essentiel i at reducere UCN’s energiforbrug, i og med det hjælper de serviceansatte til at regne sig frem til hvor meget energi der bruges, og hvor meget energi det er nødvendigt at bruge.

Et andet energibesparende tiltag UCN har indført er LED belysning, og det er ikke kun på Campus Skolevangen i Hjørring, men på alle UCN’s adresser. Peder fortæller også at de har efterisoleret en del af deres bygninger, og i løbet af de sidste 20 år er alle vinduer på UCN Hjørring blevet skiftet, så de er så energivenlige som muligt.
Ventilationsanlæggene er også udskiftet, både i hovedbygningerne, men også steder som f.eks. svømmehallen på Campus. Det er en stor investering, men den kommer til at betale sig på sigt, da det giver en bedre driftsøkonomi og et meget bedre indeklima til de mange studerende og ansatte på UCN.

Selvom det hovedsageligt er Peder og hans kollegaer der til dagligt arbejder med bæredygtighed og energioptimering, så udtrykker Peder også en stor tak til rektor på UCN, Kristina Østergaard Kristoffersen. For hvis der ikke er en rektor der vil den grønne omstilling, så ville det være svært at komme nogle steder. Siden Kristina tiltrådte, har der været et øget fokus på klima og bæredygtighed. Der er blandt andet blevet søsat projekter som ladestandere. til el-biler, strøm fra solceller og der er øget fokus på affaldssortering.

Projektet der omhandler ladestandere til el-biler befinder sig nu i den fase, at der er indgået en aftale med OK, der indebærer, at der i løbet af 2024 opsættes ladestandere på alle UCN’s adresser. På UCN Hjørring etableres der 8 ladepunkter, hvilket gør det lettere for dem der har el-bil at få opladet deres bil, men også for indirekte at opfordre folk der studerer eller arbejder på stedet til at overveje skiftet til el-bil hvis ikke de allerede gør det.

Et andet spændende projekt handler om energi fra solceller. Projektet er i et stadie, hvor forudsætningerne for at kunne etablere solcelleanlæg på UCN’s bygninger er afklaret og beskrevet. Næste stadie er at UCN gennemfører et udbud på etablering af solceller på de adresser, hvor der endnu ikke er etableret solcelleanlæg herunder UCN Hjørring. Lige nu får UCN deres strøm udefra, og selvom de kunne købe billigere strøm, så er deres prioritet at købe grøn strøm, som for det meste er dyrere end ”normal” strøm. Dette skyldes at UCN’s grønne profil betyder mere for institutionen end de eventuelle besparelser. UCN har købt et ”Grøn Strøm” bevis, som beviser at de køber grøn strøm, og som samtidigt viser at de penge de bruger på grøn strøm, går til opførelse af nye vindmøller, og derved hjælper klimaet på den måde.

Affaldssortering på Campus Skolevangen er i fuld gang, men der er også udfordringer. Peder fortæller at det største problem er at få studerende og undervisere til at sortere korrekt. Afstanden mellem undervisningslokalerne og affaldsstationerne kan måske være årsagen til at den lette løsning vælges - at fylde en spand i lokalet, eller at man samler en stor dynge affald sammen, som bare ryger i restaffald. Det er dog en problematik de er klar over, og hele tiden arbejder på at forbedre. I efteråret 2023 er UCN i fuld gang med at få indført såkaldte ”pant kopper” i kantinerne på campus, som skulle erstatte de mange papkrus der hver dag blev brugt til kaffe, the, kakao osv. Ideen er at der betales et lille depositum for en kop, og derefter kan man bruge den så meget som man lyster. Når man ikke længere har brug for den, afleveres den tilbage, og man får der sit depositum tilbage. Kopperne kan tåle at blive vasket op ca. 2000 gange, så de kan holde i lang tid, og formindsker derfor spild.

Peder, Torben og Niels er tre gode eksempler på personer der gør hvad de kan for den grønne omstilling, og som er oprigtigt interesserede i at lære mere, og udvikle sig.

Læs Klimapartnerskabsaftalen her:

UCN.pdf

 

Niels Peter Rasmussen
S:Bygningskoordinator
O: UCN Bygningsdrift og Service
Peder Normann Pedersen
S:Bygningschef
O: UCN Bygningsdrift og Service
Torben Munk Hansen
S:Service- og Driftskoordinator
O: UCN Bygningsdrift og Service

Hvis du ønsker at læse mere om hvad det vil sige at være klimapartner kan du klikke her, og ønsker din virksomhed/institution at blive klimapartner kan du klikke her.