Grønne initiativer skaber positive resultater på Hirtshals havn.

Vejret, ressourcer og gamle vaner kan nogle gange gøre det udfordrende at være klimavenlig, men på trods af disse udfordringer er Hirtshals Havn gode til at prøve sig frem, og finde måder hvorpå de kan sætte et grønt aftryk i det daglige. Vi fik os en spændende samtale med Peter Ydesen (teknisk chef), Palle Boelt Andersen (servicechef) og Ditte Gerstrøm Sørensen (marketingschef). De var alle tre meget engagerede i den grønne omstilling, og udtrykte stolthed over de grønne projekter de har gang i, og ikke mindst gåpåmod ift. de udfordringer de står med.

Publiceret 23-01-2024

Hirtshals Havn er en stor virksomhed med mange forskellige aktiviteter, mange fagligheder, arbejdsopgaver og funktioner.

Der er både store og små grønne projekter i gang på Hirtshals Havn, og til at starte med snakkede vi især om havnens store affaldsdagsorden.
Palle fortalte at de på havnen sorterer i 15 forskellige fraktioner, og har 36 almindelige containere stående rundt omkring på havnens arealer. Derudover har de også 10 store, åbne containere til havnens eget affald. Én af havnens største udfordringer ligger i, at byen bruger havnen som affaldsstation, i stedet for at køre på genbrugsstationen. Grunden til at det er en stor udfordring er, at Palle og hans kollegaer er nødsaget til at bruge ekstra ressourcer på at sortere det affald som de lokale kommer med, og derved tages der ressourcer fra andre grønne arbejdsopgaver. Hirtshals Havn arbejder rigtig meget med hvordan de skal gribe denne udfordring an, så de kan påvirke de lokale til ikke at dumpe deres skrald på havnen.

Der er også indført affaldssortering i havnens administrationsbygning, hvor man især sorterer madaffald og restaffald, men håber på flere fraktioner med tiden.
Der er mange andre grønne tiltag i gang på havnen, og de er alle virkelig spændende. Blandt andet har de på Hirtshals Havn indført at alle deres maskiner skal vaskes med regnvand. Vandet samles op fra tagene og samles i nogle tanke. Førhen vaskede man med vand fra hanerne, og løsningen med regnvand må siges at være meget mere klimavenligt, men udover det, har det også vist sig at være en økonomisk gevinst for havnen.

De er i gang med en udskiftning af bilparken hvor der lige nu er 2 el-biler, og Peter udtrykker at de ønsker at udskifte endnu flere i fremtiden, men lige nu giver det ikke mening ift. økonomien, da de større køretøjer på havnen ikke vil kunne udskiftes til el, grundet pris og ydeevne.

Et andet fedt projekt på havnen, som især Ditte udtrykte interesse for, er et Vild med Vilje projekt. Der er brugt tid og ressourcer på at undersøge hvilke planter/blomster der kan vokse nede på havnens arealer i det enormt hårde miljø med meget vind, og ikke mindst salt i luften. Dette har været svært, da det ikke er mange planter der kan vokse i det barske klima, det er derfor et projekt der er lagt lidt på hylden, men som udsprang af en lyst til at skabe mere grønt liv på havnen, der både påvirker dyr, mennesker og klimaet positivt.

Et projekt som løbende kører på havnen, er opsættelse af solceller. Dette projekt er dog ikke altid lige nemt på havnen, grundet den enormt stærke blæst vi alle kender fra vestkysten. Der var f.eks. en idé om at sætte solceller op på fisketerminalen, men man vurderede simpelthen at tagets flade og blæsten ville gøre at solcellerne ville flyve af taget. Der undersøges løbende om der er andre placeringer hvor man kan sætte solceller op.

Gadebelysningen på havnen viste sig at være en stor synder, både økonomisk og klimamæssigt, og derfor har man nu udskiftet langt størstedelen af belysningen til LED, som har vist sig at give en meget større økonomisk gevinst end først antaget.

Mødet med Peter, Palle og Ditte blev afholdt ude på Norgeskajen, i et af lokalerne i Port of Hirtshals bygningen. Udover at bygningen huser en fantastisk udsigt, og en masse vigtige funktioner som f.eks. havnevagten, så er det også et hus der bruger meget strøm og varme. Klimaberegninger viser at administrationsbygningen er en af de større syndere på havnen, og det har sat gang i et virkeligt spændende projekt. Projektet går ud på at man vil forsøge at udtrække overskudsvarme fra fisketerminalen, som skal føres over i Port of Hirtshals bygningen, og derved spare en masse energi og penge på at varme huset op på anden vis. Ligeså skal man i varme tider, kunne føre kulde fra fisketerminalen, så man ikke er nødsaget til at køle huset ned med aircondition. Dette er et enormt spændende projekt, og selvom det lyder forholdsvis ligetil, så er det noget der kræver meget arbejde, men som i den grad kommer til at give et grønnere aftryk og ikke mindst vil spare havnen for en masse penge.

Hirtshals Havn er en klimapartner som er i konstant udvikling, og på trods af bump på vejen mod et grønnere aftryk, så gør de alt hvad de kan for at udvikle sig, søge inspiration til nye grønne tiltag, og ikke mindst finde balancen mellem klimamæssig og økonomisk gevinst. Det er vigtigt at huske at klimakampen koster penge, og hvis man kan spare ved at indføre forskellige grønne tiltag, så får man også flere penge til at blive endnu mere grønne.

Læs Klimapartnerskabsaftalen her:

Hvis du ønsker at læse mere om hvad det vil sige at være klimapartner kan du klikke her, og ønsker din virksomhed/institution at blive klimapartner kan du klikke her.