• Klimapartnerskaberne

  I Hjørring Kommune indgik vi i 2022 de første Klimapartnerskabsaftaler mellem kommunen og lokale virksomheder, samt foreninger.
  Læs mere om Klimapartnerskaberne herunder.

 • Klimapartnerskaberne

  I Hjørring Kommune indgik vi i 2022 de første Klimapartnerskabsaftaler mellem kommunen og lokale virksomheder, samt foreninger.
  Læs mere om Klimapartnerskaberne herunder.

 • Klimapartnerskaberne

  I Hjørring Kommune indgik vi i 2022 de første Klimapartnerskabsaftaler mellem kommunen og lokale virksomheder, samt foreninger.
  Læs mere om Klimapartnerskaberne herunder.

 • Klimapartnerskaberne

  I Hjørring Kommune indgik vi i 2022 de første Klimapartnerskabsaftaler mellem kommunen og lokale virksomheder, samt foreninger.
  Læs mere om Klimapartnerskaberne herunder.

 • Klimapartnerskaberne

  I Hjørring Kommune indgik vi i 2022 de første Klimapartnerskabsaftaler mellem kommunen og lokale virksomheder, samt foreninger.
  Læs mere om Klimapartnerskaberne herunder.

Partnerskabsaftalerne er en vigtig del af klimahandlingsplanen, og er med til at skabe et netværk hvor viden og erfaringer kan deles. Vi skal i fællesskab nå kommunens ambitiøse målsætning, der med hele 86% CO2-reduktion i 2030, overstiger Parisaftalen. 
Partnerskabsaftalerne varierer, men ens for dem alle er dog, at man forpligter sig på et øget samspil mellem organisationer og myndighed, med særligt fokus på bæredygtighed, klima, klimaforandring, omstilling til vedvarende energi og fremtidens arbejdskraft. 

- Det er klart, at hvis vi skal i mål med så ambitiøs en plan, kan vi som kommune ikke klare det alene. Succesen er afhængig af et godt og konstruktivt samarbejde mellem både kommunens borgere, erhvervsliv og hele civilsamfundet, og derfor kan man også kun være begejstret for at se, at så mange lokale aktører bakker op om indsatsen og også er villige til at ofre noget.

Borgmester Søren Smalbro (v).