Om Klimapartnerskabet

De første klimapartnerskabsaftaler blev underskrevet efter vi afsluttede arbejdet med klimahandlingsplanen i foråret 2021. Ved kommunen ved vi at partnerskaber er centrale for at få gennemført de mange handlinger i vores klimahandlingsplan og for at nå i mål med de ambitiøse klimamål. 

Der er siden de første underskrifter blevet arbejdet løbende med at udvikle på, hvad vil det sige at være klimapartner, og denne udvikling vil fortsætte, da vi får flere og flere partnere.
Læs mere herunder om hvordan vi definere et klimapartnerskab og hvad vi forventer af vores partnere.

Forventninger

Hjørring Kommune værdsætter og forventer et engageret samarbejde med vores klimapartnere for at bygge stærke partnerskabsrelationer og skabe reelle og vedvarende forandringer i retning af en mere bæredygtig fremtid. Som en vigtig aktør i ‘Det Store Klimapartnerskab’ har hver partner en afgørende rolle at spille i den fælles klimaindsats. Uden alle partnerne kommer vi aldrig i mål som kommune. Nedenfor beskriver vi de forhåbninger og forventninger, vi har til alle vores engagerede klimapartnere.

Læs mere her.

Årets fire hovedaktiviteter

Som primus motor i ‘Det Store Klimapartnerskab’ arrangerer Hjørring Kommune årligt fire arrangementer, som har til formål at samle aktører og viden for at sætte skub i et værdiskabende samarbejde mellem klimapartnerne. Det er kommunens forventning, at alle klimapartnere så vidt muligt prioriterer at deltage i de fire arrangementer, da det både skaber værdi for hver enkelt partner og den samlede klimapartnerkreds.

Se årshjulet her.

Der kan komme andre aktiviteter til - enten afholdt og faciliteret af os, eller af klimapartnerne. 

Kommunikation

For at styrke værdiskabelsen og fremdriften i ‘Det Store Klimapartnerskab’ sørger Hjørring Kommune for en sammenhængende kommunikationsindsats, som understøtter værdiskabelsen for klimapartnerne. Indsatsen er designet til at sikre effektiv og vedvarende kommunikation mellem alle partnere, således at I holdes orienteret og nemt kan få øje på muligheder for at tage næste skridt på jeres respektive klimarejser og skabe mest mulig værdi for jer selv, jeres målgrupper og jeres lokalområde i kommunen.

Se mere om kommunikationen her.