Forventninger til alle i Det Store Klimapartnerskab

Hjørring Kommune værdsætter og forventer et engageret samarbejde med vores klimapartnere for at bygge stærke partnerskabsrelationer og skabe reelle og vedvarende forandringer i retning af en mere bæredygtig fremtid. Som en vigtig aktør i ‘Det Store Klimapartnerskab’ har hver partner en afgørende rolle at spille i den fælles klimaindsats. Uden alle partnerne kommer vi aldrig i mål som kommune.

Nedenfor beskriver vi de forhåbninger og forventninger, vi har til alle vores engagerede klimapartnere.


Deltagelse i hovedaktiviteter.

Som en integreret del af partnerskabet forventes det, at klimapartnerne deltager aktivt i de fire årlige aktiviteter, som faciliteres af kommunen.


Sætte klimaet på dagsordenen.

Det forventes, at hver partner tager del i mindst én årlig borgerrettet aktivitet, der fremmer bevidstheden og inspirerer borgere til at handle på den grønne omstilling.


Årlig klimahistorie.

Hvert år forventes det, at klimapartneren minimum deler én klimahistorie, der formidler de initiativer og handlinger, de har iværksat det sidste år i regi af klimapartnerskabet.


Dialog og samarbejde.

Det forventes, at klimapartnerne deltager aktivt i dialog med hinanden. Gennem udveksling af ideer og erfaringer kan vi sammen finde effektive og bæredygtige løsninger.