En fælles indsats

Vores samarbejdspartnere

Vi kan ikke alene. En klimahandlingsplan kræver samarbejde. 

Vi deler vores samarbejder ind i to typer.

 • Vores klimapartnere, de lokale som skal bidrage med at komme i mål med klimahandlingsplanen.
 • Andre samarbejdspartnere. Det er f.eks. Concito og Realdania som står bag konceptet omkring klimahandlingsplaner og så er det forskellige konsulenter eller videns personer som skal hjælpe os til at få en bedre plan og bedre resultater.

Har du, din virksomhed eller din organisation lyst til at samarbejde omkring klimahandlingsplanen så tøv ikke med at rette henvendelse til os.

Klimapartnerskaber

Vores partnerskabsaftaler er ret forskellige og afspejler at der er aftaler med virksomheder, med foreninger og med uddannelsesinstitutioner. Og vi er faktisk ret glade af at aftalerne afspejler forskellighederne.  

Gennemgående for alle aftaler er:

 • Kommunikation (alle skal bidrage med historier om deres klima og bæredygtigheds arbejde)
 • Uddannelse (gennem f.eks. projekter hvor de studerende løser opgaver for virksomheder eller foreninger)
 • Reduktion af CO2 (alle skal bidrage til at nå 70% CO2 reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050)

Vi vil gerne at vores partnerskaber er mere end bare et stykke papir. For os er det vigtigt at vi:

 • er fælles om en indsats for klimaet
 • er med til at skabe nye relationer mellem partnerne (så partnerne kan hjælpe hinanden også uden kommunens mellemværende)
 • samler og skaber anledning til at partnerne mødes og opdager hinanden
 • er aktive og deler oplevelser med hinanden

Hvordan arbejdet med og i partnerskabskredsen konkret kommer til at foregå er stadig under udvikling. Lige nu ved vi at vi vil holde mindst en årlig partnerskabsdag. Der arbejdes også med en plan om 2-3 lokale møder om et klimatema som flere ønsker at udvikle. Endelig vi vil gerne øge kommunikationen.

Du finder alle partnerskabsaftalerne længere nede på siden. Vi har lige nu 15 aftaler med 32 forskellige partnere. 

 

Klimapartnerskabsdag.

D. 6 marts 2023 blev den første partnerskabsdag afholdt. Ideen opstod ved en af vores partnere (LOF – og tak for ideen) og vi var straks med på ideen.

Målet med dagen var at skabe relationer mellem partnerne for at øge samarbejdet på tværs og udveksle ideer og erfaringer.

Til at hjælpe os med dagen indgik vi et samarbejde med Partnerskabshuset Krydsfelt. Det gjorde vi at give vores klimapartnere (og os selv) mere viden om hvordan man kan få mere ud af sit partnerskab.

Programmet var delt op i 3 delen.

 • Et oplæg om partnerskaber og hvad som gør et godt partnerskab inklusiv gruppedrøftelser.
 • En omgang speed-dating – det handlede om at møde hinanden og finde nye samarbejdspartnere
 • Vi sluttede af med en omgang handlingsløfter. Hvad er det du går hjem og gør

Radio SkagaFM var forbi på dagen, du kan høre indslaget her. Hjørring Kommune udsendte også en presse meddelelse, den kan du læse her:

Vi forventer at vi afholder mindst en årlig klima partnerskabsdag

  

Andre samarbejdspartnere:

Klimahandlingsplanen er  udarbejdet i regi af DK2020. Partnerne bag DK2020 er Realdania, Kommunernes Landsforening, Danmarks fem regioner, Concito og C40 Cities. Det er  Concito og C40 som har godkendt vores klimahandlingsplan

Der er også et samarbejdes forum på tværs af de nordjyske kommuner. Samarbejdet er i regi af BRN, og hedder KlimaNord. KlimaNord er en del af Klimaalliancen som er et landsdækkende projekt som skal hjælpe kommunerne i implementeringen og recertificering af klimahandlingsplanerne.

I Hjørring viste vi fra starten af at vi også gerne ville have en stærk kommunikationsvinkel på vores klimahandlingsplan. Det skulle ikke være en plan som kun få kendte og som var i en skuffe på rådhuset. Derfor indgik vi et samarbejde med Sustainia . Sammen med dem udviklede vi konceptet omkring ’Den store klimarejse’. Sustainia har også være med til at skrive debatoplægget og pixi-versionen af klimahandlingsplanen.

For at udvikle vores Partnerskaber og arbejde mere strategisk med dem har vi indgået et samarbejde med Partnerhuset Krydsfeldt.

Samarbejdspartnere