Mød dem som er med

Her kan du møde nogen af dem som er med i Handletanken.

Handletankes kerne består af Hjørring Kommune, Hjørring Kommunes klimapartnere og forskernetværket Navigation360. 

Men vi skal have flere mere. Især borgerne i Hjørring Kommune vil vi gerne have med. 

Vil du være med så kontakt os tøv ikke med at kontakte os

Erik Rasmussen

 Stifter af Mandag Morgen, Sustainia og forskernetværket Navigating 360. Af World Economic Forum udnævnt som en af verdens 100 mest indflydelsesrige journalister. Erik Rasmussen beklæder formandsposten i handletanken.

Klimapartnere

Alle klimapartnere er med. Det kan være forskelligt hvor meget den enkelte partnere deltager, det afhænger af det eller de temaer som Handletanken arbejder med.

Klimapartnere er vigtigt. De er med til at skabe ideerne og temaerne i Handletankens arbejde. Det er dem som langt hen ad vejen også kommer til at handle.

Claus Meyer

“Danmarks chefkok”, Bogaktuel med biografien “Claus Meyer Drømmer”. 

Søren Houmann

Søren er medlem af Hjørring Byråd, valgt ind for de Konservative.

Søren er formand for Teknik og Miljøudvalget og valgt af Byrådet som repræsentant ind i Handletanken

Kathrine Richardson

 Professor, leder af Sustainability Science Center på Københavns Universitet, medlem af Klimarådet, leder af internationalt forskningsprogram om planetære grænser.

Chelina Bagger

Chelina Bagger er Byrådsmedlem, valgt ind for Socialdemokratiet

Chelina er blandt andet medlem af Teknik og Miljøudvalget og valgt af Byrådet som repræsentant ind i Handletanken

Bente Halkier

Professor ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, medlem af Klimarådet, deltager i stort forskningsprojekt om “bøffen, bilen og boligen”, dvs. vores omstilling til nye forbrugsvaner.

Lars-Peter Boel

Lars-Peter Boel er medlem af Byrådet og valgt ind for Venstre

Lars-Peter er blandt andet medlem af Teknik og Miljøudvalget og valgt af Byrådet som repræsentant ind i Handletanken

Sebastian Mernild

Professor ved Syddansk Universitet og leder af universitetets Climate Cluster, hovedforfatter til den nye klimarapport fra FN organisationen IPCC.

Michael Bang Petersen

Professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, forsker i adfærdsnormer og er bl.a. leder af HOPE-projektet.

Ida Engholm

Professor ved Det Kongelige Akademis Designskole, fokus på samfundsdesign, bl.a. forfatter til “Design for the New World.”

Steen Hildebrandt

Professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret professor ved CBS og Aalborg Universitet, forfatter til lang rækker bøger om lederskab, især med fokus på bæredygtighed.