Handlinger

Vi er optaget af at handle og ændre adfærd. Vi vil gerne gøre noget aktivt for en mere klimavenlig fremtid.

Derfor har vi indgået et samarbejde med Navigating360 om etableringen af en Handletank. Netværket består af forskere og eksperter, som arbejder med, hvordan man strategisk og fordelagtigt kan navigere i samfundets store kriser, herunder også klimakrisen

Ideer er at netværket skal inspirere til den videre udvikling af arbejdet for en reel grøn omstilling. Det kræver samarbejde, nye ideer og mod. '

Vi er lige gået i gang. Det bliver et forum hvor der hele tiden sker udvikling og vi har derfor ikke en fast definition på noget. Men har du ideer eller spørgsmål så kontakt os endelig. Handletanken lever kun hvis vi samarbejder og udvikler sammen

Om samarbejdet med Navigation360 ved vi at Hjørring Kommune stiller sig til rådighed for forskning og dialog om, hvordan man kan arbejde for en grøn omstilling af et samfund som Hjørring Kommune. Navigating360 stiller sig til rådighed med viden, sparring og deltagelse i konkrete lokale aktiviteter efter nærmere aftale. 

Ideer til Handletanken

Mød dem som er med

Mød dem som lige nu er med i handletanken.

 

Det første indhold

De to første temaer bliver mad tæt fulgt af genbrug

Du kan være med til at bestemme det næste indhold og være med til forme indholdet af de to første temaer. 

Ambitionerne

Vi har store ambitioner med Handletanken for Den store Klimarejse.
Eksperterne skal gøre det nemmere at handle og dermed ændre adfærd – de kommer med viden og opmærksomhed
Vi får mere og letter adgang til beslutningstagerne. Og i Hjørring kan vi bidrage med noget virkelighed til eksperterne, og de får større forståelse for barriere og muligheder
Borgere, virksomheder og organisationer får større forståelse for egen rolle i den grønne omstilling – og handler på det